Logo WeDoIT s.r.o.
WeDoIT s.r.o.
IČO: 45444676
DIČ: 2023005666
IČ DPH: SK2023005666
Znievska 3147/21
851 06 Bratislava 5
Tel.: +421 948 121 621
Email: office@wedoit.sk
Bank. kontakt: Československá obchodná banka a.s.
Č.účtu/kód banky: 4010987927 / 7500
IBAN: SK 78 7500 0000 0040 1098 7927
SWIFT: CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná v registri
Okresný súd Brstislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1186/B
Táto stránka nepoužíva cookies.